Všeobecné podmienky na pripojenie do siete internet cez Wifispot

vydané podľa ustanovenia zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZoEK“).

 1. Pre zariadenie, ktoré sa pripája do siete internet je potrebné podľa ustanovenia § 63 ZoEK jednoznačná identifikácia užívateľa. Z toho dôvodu je potrebná registrácia, ktorá zabezpečí, že s prístupom do siete bezplatných hotspotov Wifispot jednoznačná identifikácia uživateľa bude splnená.
 2. Aktiváciu zariadenia na jednu fyzickú adresu (MAC) je možné len v jednom konte, v prípade potreby je umožnený presun zariadenia pod iné konto.
 3. Aktiváciou zariadenia sa stáva užívateľ zákazníkom ZemNet s.r.o. využívajúcim službu Wifispot.
 4. Údaje ako fyzická adresa MAC, čas pripojenia, čas odpojenia, miesto pripojenia, prevádzkové údaje podľa § 63 ZoEK, ďalej len "uchovávané údaje", budú zalogované v databáze pre účely ZoEK.
 5. Všetky uchovávané údaje sú uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie podmienok ZoEK.
 6. Všetky pripojenia typu p2p a obsah pre dospelých je blokovaný.
 7. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za správanie sa užívateľov a nenesie za nich žiadnu zodpovednosť.
 8. Užívateľovi, ktorý opakovane porušuje podmienky pripojenia, bude jeho konto vypnuté.
 9. O spracovaní odobných údajov si vieťe prečítať viac v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov
 10. Počet aktívnych zariadení
  1. pre zákazníkov, ktorý majú aktívnu zmluvu o pripojení do siete internet - 1 zmluva = 10 zariadení
  2. pre užívateľov, ktorý nemajú aktívnu zmluvu o pripojení do siete internet - max 3 zariadenie
 11. Rýchlosť pripojenia
  1. pre zákazníkov, ktorý majú aktívnu zmluvu o pripojení do siete internet - Max.rýchlost = voľná kapacita prihláseného Wifispotu
  2. pre užívateľov, ktorý nemajú aktívnu zmluvu o pripojení do siete internet - Max.Download: 0,5 Mbit/s, Max.Upload: 0,3 Mbit/s
 12. Prístup na nasledujúce stránky je bezplatný a nevyžaduje registráciu:
  • zemnet.sk
  • cp.sk