Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  1. Na registráciu online účtu a jeho využívanie potrebujeme vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári (e-mail, alebo mobilé číslo, heslo).
  2. Použitie údajov si vyžaduje váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na osobne.udaje@zemnet.sk, na Zákazníckej linke alebo listom na našu adresu. Odvolanie súhlasu má za následok zrušenie registrácie online účtu. V takom prípade môžete pre prístup k našim službám využiť iné obslužné kanály (Zákaznícka linka).
  3. Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, najdlhšie však do zrušenia registrácie online účtu.
  4. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na www.zemnet.sk v dokumente "Informácie o spracúvaní osobných údajov".
  5. Označením políčka krížikom udeľujete spoločnosti ZemNet, s.r.o., Orechová 810, 94122 Zemné, IČO: 36361291 súhlas so spracúvaním osobných údajov za vyššie uvedených podmienok.