Podmienky použitia "Môj ZemNet" (ďalej len aplikácia)

Zmluvný zákazníci

  1. Aplikácia je určená na prístup k údajom ako zoznam zmlúv s tarifami, zoznam kontaktov, zoznam faktúr s úhradami a iné, ktoré sú evidované na zákazníka s aktívnou zmluvou pripojenia do siete internet.
  2. Podmienky prístupu do aplikácie sa riadia dokumentom Všeobecné podmienky na pripojenie do siete internet.

Wifispot zákazníci

  1. Časť aplikácie je určená na prístup k zoznamu zariadení, ktoré majú bezplatný prístup do siete Wifispot.
  2. Podmienky prístupu do aplikácie, čast Wifispot sa riadia dokumentom Všeobecné podmienky na pripojenie do siete internet cez Wifispot.